Biografia

Andrzej Pajor, manager, trener i konsultant, doświadczony szkoleniowiec i praktyk.

Na co dzień zajmuję się kierowaniem ludźmi oraz zarządzaniem programami i projektami (krajowymi i międzynarodowymi).

Specjalizuję się w optymalnym wykorzystaniu nowoczesnych technologii w pracy własnej i zespołowej.

Od 1998 roku zajmuję się także sprawami dotyczącymi Unii Europejskiej w tym dotacjami unijnymi. Posiadam certyfikaty i doświadczenie z zakresu współpracy przygranicznej, międzyregionalnej i międzynarodowej.

 


 

Creative Strategic thinker.
Big Data & Social Media user.
Digitization & Open Source enthusiast.
Effective eGovernment & Public Service promoter.
Independent Business Consultant. Trainer  &  Couch.
Program and Project Manager with more than 10 years experience.

 


 

 

1biogrfiaAE1biogrfiaUEkrakowA

Absolwent (2000r.) Akademii Ekonomicznej (Uniwersytetu Ekonomicznego) w Krakowie (Kierunek – Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, Specjalizacja – Studia Europejskie)

Studia podyplomowe (Kierunek – Marketing) w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania AE w Krakowie (2000r.)

1biogrfiaSPiZAEa

1biogrfiaKSWa

Studia podyplomowe „Język angielski w biznesie” w Krakowskiej Szkole Wyższej (2007r.)

2000r. – 2011r. Prezes Stowarzyszenia „Towarzystwo Gospodarcze Spólnota Harcerska” w Zakopanem.

1biografiaTGSH

1biografiaSITNb

Od 2002r. członek Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego (SITN – PZN). Instruktor narciarski.

W latach 1989 – 2000 członek Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR). Od 1992 roku Instruktor. Od 1991 do 1994 Drużynowy 6 ZDH. Od 1994 do 1995 wice Hufcowy Tatrzańskiego Hufca Harcerzy.

1biografiaZHR

1biogrfiaZPPa

Od 2007 r. członek „Komisji do spraw Polityki Europejskiej”, oraz „Komisji do spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska” Związku Powiatów Polskich.

W latach 1995 – 1998 członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych (AIESEC).

1biografiaAIESEC

1biografiaKNSE

W latach 1997 – 1999 członek Koła Naukowego Studiów Europejskich przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

W latach 2006 – 2010; Radny III kadencji w Powiecie Tatrzańskim.

 • Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Sportu.
 • Członek Komisji Budżetu.

1biogrfiaPTa

1biografiaUMWM

Od 2003 do 2008 roku pracownik Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Wielokrotny Przewodniczący i uczestnik Delegacji Województwa Małopolskiego na międzynarodowych spotkaniach i konferencjach:

– Guildford (Wielka Brytania), marzec 2005r.
– Walencja (Hiszpania), maj – czerwiec 2005r.
– Speyer (Niemcy), październik 2005r.
– s’ S_Hertogenbosch (Holandia), listopad 2005r.
– Bratysława (Słowacja), styczeń 2006r.
– Lipsk (Niemcy), luty 2006r.
– Sztokholm (Szwecja), czerwiec 2006r.
– Bruksela (Belgia), październik 2006r.
– Budapeszt (Węgry), marzec 2007r.
– Bolonia (Włochy), czerwiec 2007r.
– Bratysława (Słowacja), lipiec 2007r.
1biografiaMapEurop

1biogrfiaueFlagaA

1biografiaSlowacja

Członek i uczestnik wielu grup roboczych, zespołów, podkomitetów, komitetów sterujących i monitorujących programy UE, komisji oceniających projekty, m.in.:

 • Grupy roboczej przygotowującej nowe dokumentu programowe na lata 2007 – 2013 dotyczące współpracy przygranicznej Polski z Republiką Słowacką; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;
 • Grupy roboczej ds. gospodarki Polsko – Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. współpracy Transgranicznej; Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej;

Komisji Oceniającej Projekty w województwie Małopolskim do Działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”; Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego;


1biografiaZPORR


1biografiaPHARE

Członek Komisji Oceniającej Projekty – Program Phare 2003 – „Regionalny Program Wsparcia dla MSP”, „Wsparcie Konkurencyjności Polskich Przedsiębiorstw – Inwestycje MŚP w Technologie i Innowacje”; Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego;

Współautor Raportu o sytuacji społeczno gospodarczej – „Województwo Małopolskie 2002” i Raportu „Fundusze Pomocowe w Małopolsce”.

Od 2004r. do 2007r. redaktor i współautor tekstów w kwartalniku „Rozwój regionalny w Małopolsce”, wcześniej wydawanego pod nazwą „Fundusze Pomocowe w Małopolsce”.

1biografiaWM2002

1biogrfiaplskA

Od lipca 2008 roku Z-ca Dyrektora WST Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013; Fundacja Fundusz Współpracy.

Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dziedzinie infrastruktury turystycznej, w tym kongresowej i targowej.

1biogrfiaherb_zarysA

1biogrfialogoWMa

Od czerwca 2009 do stycznia 2010 roku Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Zintegrowanego Planu Komunikacji Funduszy Europejskich oraz Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich.

W latach 2010 – 2014; Radny IV kadencji w Powiecie Tatrzańskim.

 • Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Sportu.
 • Wice Przewodniczący Komisji Budżetu.

1biogrfiaPTa

1biogrfiaarimr3

Od listopada 2010 do kwietnia 2016 roku Zastępca Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Małopolskim Oddziale Regionalnym.

W latach 2010 – 2014 członek Małopolskiej Organizacji Turystycznej (MOT) – reprezentant Powiatu Tatrzańskiego.

1biogrfiaMOTa


1biogrfiaMORRa

Od kwietnia 2011 roku członek Małopolskiej Rady Obserwatoriów Rozwoju Regionalnego i Ewaluacji (Małopolski Think Tank – gremium doradcze dla Zarządu Województwa Małopolskiego w zakresie zarządzania rozwojem regionalnym oraz badaniem i oceną polityki rozwoju województwa).

Doświadczenie biznesowe:

Od stycznia 2007 roku do listopada 2014 roku (ponad 7 lat)

Przedsiębiorca. Własna firma. Doradztwo w zakresie prowadzenie działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A), prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych (PKD 73.20.A).
Realizowane projekty: biznes plany, studia wykonalności, plany marketingowe, strategie rozwoju, analizy ekonomiczne, plany odnowy miejscowości, wnioski o dotacje dla firm i samorządów, itd.

Od lutego 2016 roku – obecnie

Konsulting i doradztwo (w tym praca zdalna)

m.in. Projekt IT “E-administracja w powiatach Małopolskich” Odpowiedzialność za przygotowanie projektu i uzyskanie grantu z Unii Europejskiej (II.2106-VIII.2016).

 

Doświadczenie w organach spółek kapitałowych:

Od kwietnia 2001 roku (ponad 14 lat pracy) w organach spółek kapitałowych – w radach nadzorczych Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) i Spółek Akcyjnych (S.A.).

1biogrfiaKSHa

 

Zainteresowania:

 • Polityka rozwoju regionalnego Unii Europejskiej. Fundusze strukturalne.
 • Współpraca przygraniczna, międzyregionalna i międzynarodowa.
 • Zarządzanie firmami i projektami (PRINCE2, PMBOK, IEEE Std 1490-2003, PCM, LFM).
 • Innowacyjność i nowoczesne technologie (IT, ITM).
 • Corporate Governance.

 

Hobby:

 • Narciarstwo alpejskie, turystyka, podróże,
 • piłka nożna, pływanie, gry zespołowe,
 • czytanie książek, szachy, internet.