RAZ, DWA, TRZY – MILION ZŁOTYCH ROZDAMY. BUDŻET OBYWATELSKI DLA ZAKOPANEGO NA 2015 ROK.

Do rozdysponowania milion złotych. Tylko do 15 września br. można zgłaszać projekty. Innymi słowy zostało już tylko 5 dni. Głosować będziemy od 10 do 20 października. Słowem – Budżet Obywatelski dla mieszkańców lubiących pośpiech … czyli Budżet Obywatelski dla Zakopanego na 2015 rok.

Na pewno wiele osób zdążyło się zorientować, że Miasto zaproponował nam Budżet Obywatelski dla Zakopanego na 2015 rok, realizowany w ekspresowym tempie. Mam obawy, że może się to źle skończyć  – oczywiście dla Budżetu Obywatelskiego i dla mieszkańców.

Urzędnicy zaproponowali, aby konsultacje społeczne były przeprowadzone w okresie od 18 sierpnia 2014 r. do 20 października 2014 r. w dwóch etapach:

ETAP I – ZGŁASZANIE PROPOZYCJI ZADAŃ
Projekty można zgłaszać w okresie od 18 sierpnia do 15 września 2014 roku (do godziny 15.00) na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Zakopane, na odpowiednim formularzu.


ETAP II – GŁOSOWANIE

 

Wybór propozycji zadań do realizacji możliwy będzie w drodze głosowania w formie pisemnej i elektronicznej w okresie 10 – 20 października 2014 roku.

Czy ktoś się zastanowił nad takimi terminami? W normalnie realizowanym Budżecie Obywatelskim taka decyzja jest poprzedzona konsultacjami społecznymi. Jest więc czas na dyskusję o propozycji Urzędu i na ewentualne zmiany.

W tej edycji (Budżet Obywatelski dla Zakopanego na 2015 rok) musimy wierzyć w nieomylność Urzędu i w to, że osoby które przygotowały regulamin i się tym zajmują wiedzą najlepiej.


Co więc nas czeka w tej edycji.
Jakie zmiany, które nie podlegają dyskusji, zaproponowano mieszkańcom Zakopanego.


Pozytywne zmiany:


- zgłaszający projekty, które zostaną rekomendowane do głosowania, otrzymają do dyspozycji pakiety materiałów promocyjnych.


Niekorzystne zmiany:


- brak w składzie Zespołu ds. konsultacji Budżetu Obywatelskiego przedstawicieli mieszkańców (dotychczas było dwóch przedstawicieli mieszkańców, teraz są tylko urzędnicy),

- brak konsultacji i możliwości zgłaszania poprawek do regulaminu (pominięcie głosu mieszkańców),

- wymóg ukończenia 18 lat dla zgłaszających zadania,

- młodzież w wieku od 16 do 18 lat nie może głosować (w 2014 roku mogła),

- wyłączenie z możliwości składania zadań do budżetu obywatelskiego: gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych (np. szkół), członków Zespołu ds. budżetu oraz pracowników Urzędu Miasta Zakopane,

- zadania inwestycyjne i nie inwestycyjne nie mogą być realizowane na terenie gminnych jednostek organizacyjnych,

- termin konsultacji projektów (od 18 sierpnia – większość mieszkańców w tym terminie zarabia na życie, środek wakacji to nie jest czas na takie tzw. konsultacje),

- termin na składanie projektów (tylko do 15 września – czyli licząc od dziś zostało tylko 5 dni),

- fatalnie dobrany termin konsultacji, głosowania, ogłaszania wyników (tuż przed wyborami samorządowymi – nałoży się na kampanię wyborczą).


Inne niekorzystne zapisy:


- tylko 4 dniowy termin na uzupełnienie braków, korekt, wyjaśnień przez zgłaszającego projekt,

- krótki czas na promocję projektów biorących udział w głosowaniu (zgłaszający mają bardzo mało czasu na jakiekolwiek akcje zachęcające do głosowania na ich projekt).


Wykaz już zgłoszonych projektów
można przejrzeć na stronie:

Więcej informacji
dotyczących Budżetu Obywatelskiego na stronie internetowej Urzędu Miasta Zakopane pod adresem  www.konsultacje.zakopane.eu

Zapraszam na stronę dotyczącą Budżetu Obywatelskiego na Facebooku
, gdzie znajdą Państwo więcej informacji i aktualności, oraz gdzie mogą Państwo dyskutować na ten temat:

Zachęcam do obywatelskiej aktywności i pomimo naglących terminów do zgłaszania swoich projektów.

/-/ Andrzej Pajormoje wcześniejsze artykuły:


->  SZKOŁA STOCHA, KOWALCZYK I INNYCH OLIMPIJCZYKóW IDZIE DO MARSZAŁKA  (kliknij tutaj aby przeczytać)
„W związku z podjęciem przez Radę Powiatu uchwały, Powiat przekazuje, a Województwo przejmuje z dniem 1 września 2014r. do prowadzenia Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem”. Bardzo się cieszę, że po wielu latach pracy i starań jest realna szansa na dalsze funkcjonowanie i rozwój ZSMS …

->  SUKCES CZY PORAŻKA – BUDŻET OBYWATELSKI DLA ZAKOPANEGO – 30 CZERWCA – OSTATNI DZIEŃ GŁOSOWANIA  (kliknij tutaj aby przeczytać)
1 lipca, prawie niezauważalnie zacznie się „nowe” Zakopane. Poniedziałek 30 czerwca to ostatni dzień kiedy można jeszcze głosować w ramach Budżetu Obywatelskiego w Zakopanem. Nie wiem ile osób już zagłosowało i ile osób w ostatnim momencie się zdecyduje i zdąży zagłosować. Nie wiem który projekt/-ty wygrają. Wiem jedno. Obudziliśmy olbrzyma (mieszkańcy poczuli, że mogą decydować, że ich głos się liczy, że mają wpływ na otaczającą ich rzeczywistość).

->  PIŁKA W GRZE – BUDŻET OBYWATELSKI DLA ZAKOPANEGO – SZANSE I ZAGROŻENIA (kliknij tutaj aby przeczytać)
Cieszę się, że mój wcześniejszy artykuł (PIŁKA W GRZE – BUDŻET OBYWATELSKI DLA ZAKOPANEGO) wywołał duże poruszenie. Dokładnie taki był jego cel. Zaintrygować, zainteresować, zachęcić do myślenia, sprawdzania i zadawania pytań. Każdego rodzaju pytań, także niewygodnych. Tylko do bólu szczerze rozmawiając, uda nam się przeżyć ten rok i nie wylać dziecka z kąpielą (Budżetu Obywatelskiego dla Zakopanego).

->  PIŁKA W GRZE – BĘDZIE BUDŻET OBYWATELSKI DLA ZAKOPANEGO (kliknij tutaj aby przeczytać)
Mieszkańcy Zakopanego mają głos! Głos bardzo mocny. Będziemy osobiście decydować. Bierzmy sprawy w swoje ręce i zaproponujmy na co wydać 1 milion złotych (taka kwota jest przeznaczona na Budżet Obywatelski w Zakopanem). Pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego w Zakopanem powoli staje się faktem. Między innymi dzięki pomysłowi na który wpadło Stowarzyszenie – Klub Sportowy Zakopane mamy szansę zmienić coś w naszym mieście.

-> BUDŻET ZAKOPANEGO JESZCZE NIE OBYWATELSKI … (kliknij tutaj aby przeczytać)
Nie mieszkamy na końcu świata! W Europie ma go już ok. 200 miast. Budżet partycypacyjny – w Zakopanem cisza a Sopot (miasto partnerskie Zakopanego) już w 2011 roku wprowadził pierwszy w Polsce tego rodzaju budżet. Do prowadzenia budżetu obywatelskiego szykują się także Bydgoszcz, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Kędzierzyn-Koźle, Gdańsk, Płock, Radom, Tarnów oraz Wrocław. W kolejce jest także Warszawa…